References

“De workshop was een succes. Maite wist moeiteloos de groep in beweging te krijgen en te houden. Je kunt direct merken dat ze veel ervaring heeft met het werken met groepen en dat ze een muzikaal talent is. Ik had van tevoren niet gedacht dat we in zo’n korte tijd zo’n gezamenlijk muzikaal resultaat neer zouden kunnen zetten. De workshop was speels, muzikaal, creatief, verbindend en vooral ook heel leuk!”

“The workshop was a succes. Maite easily knew how to get and keep the group going. You immediately notice she has a lot of experience in working with groups and that she is musically talented. I didn’t expect us to be able to achieve such a shared musical result in such a short time. The workshop was playful, musical, creative, binding and above all a lot of fun!”

– Triodos Bank, Zeist

 

“Bijzonder om te zien wat de muzikale workshop van Maite doet met mensen. Alle deelnemers kwamen na afloop vol enthousiasme en energie de zaal uit!”

“Special to see what Maite’s music workshop does to people. All participants were full of enthusiasm and energy after the session!” 

– Wageningen Centrum voor Dialoog

 

“Inspirerende coaching, vrij van oordeel. Dat heeft me veel opgeleverd in mijn eigen lessen, maar ook voor mezelf, om ruimte te voelen voor het experiment.”

“Inspiring coaching, free from judgment. It has yielded me a lot for my classes, but also for myself, to feel space for the experiment.”

– Wouter Nohlmans, music teacher ’t Hooghe Landt, Amersfoort

 

“Als muzikant heb ik de training als heel bevrijdend ervaren. Ik dacht dat ik niet goed was in het bedenken van nieuwe dingen en improvisatie, maar dat is niet zo.”

“As a musician, I have experienced the training as very liberating. I thought I was not good at creating new things and improvisation, but that’s not true.”

– Music teacher, Gerrit Rietveld College, Utrecht

Advertentie