Who?

Biografie Maite van der Marel

Maite is geboren in Utrecht in 1986.
Tijdens haar opleiding tot docent muziek aan het conservatorium van Rotterdam (Codarts) was zij al op zoek naar vernieuwende werkvormen binnen het muziekonderwijs, terwijl ze zich muzikaal verder ontwikkelde op piano en drums. Zij vervolgde haar weg aan het conservatorium van Utrecht, waar zij in 2013 de Master of Music afrondde met ondernemerschap en jazzpiano als kernvakken. Naast verdieping van haar muzikantschap, leverde deze Master een onderzoek op naar de werkwijze creative collaborative music making, met als doel deze artistieke manier van leren in Nederland verder uit te breiden. Met dit onderzoek werd zij genomineerd voor de HKU Award 2013 voor de meest innovatieve en ondernemende afstudeerder.
Ondertussen volgde zij trainingen aan de Guilhall School of Music & Drama in Londen en werkte een aantal jaren samen met Britse workshopleiders zoals Detta Danford, Natasha Zielazinski, Suzi Zumpe en Matthew Barley.

Gaandeweg heeft zij haar eigen karakteristieke en energieke leiderschapsstijl ontwikkeld die zij inzet in (compositie)projecten in opdracht van onder andere TivoliVredenburg, en vele andere culturele en onderwijsinstellingen en conservatoria in Nederland.

Van 2015-2018 was zij artistiek coördinator bij de MuziekRoute, waarin zij o.a. het team van musici coachte en trainde, het ensemble leidde, concerten dirigeerde en leerkrachten trainde.

Van 2017-2021 was Maite trainer en artistiek directeur bij Sounds of Change. Sounds of Change gebruikt muziek als middel om mensen te ontwikkelen tot positieve changemakers in hun eigen community. Zij zijn werkzaam in (voormalig) conflictgebieden in het Midden-Oosten en in Nederland. Naast het ontwikkelen van strategie en visie, ontwikkelde ze en voerde ze veel trainingsprogramma’s uit in o.a. Libanon, Jordanië, Egypte en Palestina (West-Bank), en gaf ze veelvuldig trainingen rondom leiderschap, teambuilding en creativiteit in het bedrijfsleven in Nederland.

In 2020 schreef Maite een personal testimony voor het boek van Peter Renshaw “Young Artists Speak Out”, waarin zij vanuit haar ervaringen in het Midden-Oosten schrijft over haar passie en drijfveren, waarom kunst belangrijk is in een maatschappelijke context en waarom zij gelooft dat meer jongeren gehoord en gezien moeten worden om een sociale verandering teweeg te brengen. Het boek is hier verkrijgbaar als paperback of gratis te downloaden als pdf.

Haar nieuwsgierigheid volgend, koos Maite een jaar vol verdieping op het gebied van communicatie, psychologie, groepsdynamiek, leiderschap en ‘breathwork’. Al haar fascinaties en jarenlange ervaringen komen samen in het nieuwe initiatief waar zij sinds 2021 artistiek leider van is: Studio Monchy.

Studio Monchy is een innovatieve playground voor muziek professionals, die hun artistiek leiderschap, social engagement en persoonlijke ontwikkeling onderzoeken en verdiepen. Ze zoeken gezamenlijk naar nieuwe betekenis en relevantie van muziek in de huidige veranderende samenleving. Hier komt al haar expertise van de afgelopen jaren samen, en ontwikkelt ze door middel van ontregeling, verwondering, diepgaande reflectie en speelsheid een programma dat steeds weer afstemt op en samenwerkt met de groep, de urgentie om in actie te komen in de maatschappij en het scherpen van de visie.

Kortom: Maite is een onderzoeker en verzamelaar van mensen en creatieve ideeën, die ze samenbrengt om in gezamenlijkheid tot diepgaande reflectie en vernieuwing te komen. Ze jaagt anderen aan artistieke uiting te geven aan dat wat urgent is en gehoord moet worden, en om in actie te komen voor een betere, leefbaardere wereld voor iedereen.

In haar eigenwijze manier van componeren hoor je haar liefde voor avontuur terug, en ook een kalmte die voorziet in haar eigen behoefte om ook altijd weer thuis te komen.
Ze werkt graag vanuit krachtige grooves, schetst klankwerelden waarin ze je wil laten verliezen, en speelt met onverwachte harmonische wendingen en kleurrijke melodieën, waarin je inspiratie uit stijlen wereldwijd hoort. Ze gebruikt vooral haar stem, akoestische piano, synthesizers en elektronische beats. Intuïtief zoekt ze naar een uitdrukking van haar kwetsbaarheid, melancholische hart, maar ook een bespiegeling van de schoonheid en rauwheid van het leven dat ze ervaart tijdens haar reizen en de ontmoetingen die haar raken.

Voor een gedetailleerd overzicht van alle opleidingen en werkzaamheden, zie LinkedIn.

—-

Maite van der Marel was born in Utrecht, The Netherlands in 1986.
During her bachelor of Music Education at the Codarts Conservatory of Rotterdam, Maite was already curious to explore new approaches to music education while she further developed her musical skills on piano and drums. She graduated in 2010 and continued to follow her ambitions in the Master of Music program at the conservatory of Utrecht, with the focus on entrepreneurship and jazz piano. As a result, she wrote a thesis on creative and collaborative music-making , aiming to further expand this way of working in the Netherlands. With this research she was nominated for the HKU Award 2013 for the most innovative and enterprising graduate student.
Since then, she took a few courses at the Guildhall School of Music & Drama in London and has, over the years, worked alongside many British workshop leaders such as Detta Danford, Natasha Zielazinski, Suzi Zumpe and Matthew Barley. 

She gradually developed her own characteristic and energetic leadership style, and put this into practice in (composition) projects commissioned by a.o. TivoliVredenburg and a wide variety of cultural and educational institutions, as well as conservatories in the Netherlands.

From 2015-2018 she was artistic coördinator of the MuziekRoute in which she was coach and trainer of the team, leader of the ensemble, conductor of the concerts and trainer of the teacher trainer program within the schools.

From 2017-2021 Maite was trainer and artistic director of Sounds of Change. Sounds of Change uses music as a tool to train strong community builders. They work in (post) conflict areas in the Middle East and in the Netherlands. In addition to developing strategy and vision, she developed and conducted many training programs in Lebanon, Jordan, Egypt and Palestine (West Bank), among others, and gave frequent trainings on leadership, team building and creativity in the corporate field in the Netherlands.

In 2020 Maite wrote a personal testimony in Peter Renshaw’s book “Young Artists Speak Out”, about her passion, the purpose of arts in society, Sounds of Change and why she believes that more young people should be heard and seen when it comes down to creating social change. You can order the paperback or download the pdf for free here.

Following her curiosity, Maite chose to extensively deepen her knowledge and experience in the field of communication, psychology, group dynamics, leadership and breathwork. While learning, her fascinations and years of experience came naturally together in the new initiative of which she became artistic director in 2021: Studio Monchy.

Studio Monchy is an innovative playground for music professionals who explore and deepen their artistic leadership, social engagement and personal development. They jointly search for new meaning and relevance of music in today’s changing society. This is where all her expertise from recent years comes together, and through disruption, wonder, deep reflection and playfulness she develops a program that always adapts to and collaborates with the group, the urgency to take action in society and sharpening vision.

In short: Maite is a researcher and collector of people and creative ideas, who brings them together to achieve profound reflection and innovation. She encourages others to give artistic expression to what is urgent and needs to be heard, and to take action for a better world for all.

You can hear her love for adventure in her unique style of composing. She works from a strong fascination for groove, sketches sound worlds in which she wants you to disappear, and plays with unexpected chord progressions and lyrical melodies, in which she is clearly inspired by all kinds of styles worldwide. She mainly uses her voice, acoustic piano, synthesizers, and electronic beats. Intuitively she is searching for an expression of her vulnerability, melancholic heart, as well as the beauty and rawness of life that she witnesses during her travels.

For a more detailed overview of courses and activities, check LinkedIn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s